Naprawy i konserwacja konstrukcji betonowych

Specjalizujemy się w konserwacji powierzchni betonowych. W zależności od potrzeby i specyfiki zlecenia, wykonujemy zlecenia w każdych warunkach terenowych, przy użyciu podnośników lub technik alpinistycznych.

Czyszczenie, naprawy, impregnacja, antykorozja

Czyszczenie, piaskowanie

W zależności od specyfikacji stosujemy wodę pod wysokim ciśnieniem lub metodę piaskowania. Użycie niskiego ciśnienia pozwala przygotować podłoże do dalszej obróbki, hydromonitoringiem możemy uszorstnić, odsłonić warstwę, zdjąć mleczko, piaskowaniem oczyścić powierzchniowo podłoże.

Naprawy PCC

Uzupełnienie spękań, raków, pajączków szpachlami PCC w celu zapobieżenia erozji i dalszym pęknięciom podłoża.

Antykorozja

Zabieg techniczny i estetyczny, który konserwuje malowany beton oraz nadaje mu estetyczną, jednolitą kolorystykę niezależnie od jakości i wyglądu bazowej warstwy.

Hydrofobizacja, antygraffiti

Ostatnie etap pracy z betonem to impregnacja hydrofobowa, która odpycha wodę i zapobiega wchłanianiu. Jeśli obiekt jest narażony sugerowane jest wykonanie zabezpieczenia antygraffiti- obiekty inżynierii i przemysłowe są często niszczone.

Menu